building (235K)

Bezoekadres

Wij proberen zoveel mogelijk om onze intake gesprekken te plannen op locaties die makkelijk ( voor de kandidaten en ons) bereikbaar zijn. Hierdoor zijn onze vast lasten laag, en daar heeft u als klant direct profijt van.

Postadres

Accelior BV, postbus 94, postcode 1970 AB, IJmuiden.

KvK

Accelior BV staat ingeschreven bij het handelsregister van de KvK onder nummer 34385700.

BTW

Ons BTW - identificatienummer is : NL.8221.69.617.B01.